تیر
۲۴
۱۳۹۳

حمایت اپ «باد صبا» از مهربانه

دسته مربوط به  خبر

دعوت اپلیکیشن فاخر «باد صبا» از کاربرانش برای سهیم شدن در پروژه «تجهیز بخش کودکان بیمارستان مهاباد» مهربانه.

BadeSaba

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه