شرایط استفاده

شرایط کلی استفاده از مهربانه عبارتند از:

  • کاربران مهربانه مجاز به درج اطلاعات محرمانه (دولتی یا متعلق به اشخاص دیگر)، مجرمانه و درکل هر نوع مطلب مخالف با عرف و قوانین کشور نیستند.
  • مهربانه مجاز است به پروژه‌هایی که مخالف خط‌مشی‌های آن هستند، مجوز انتشار ندهد.
  • مهربانه تعهدی بر خالی از اشکال بودن سایت، رفع اشکالات در زمان معین و یا افزودن ویژگی‌های خاص مورد نیاز کاربران ندارد.
  • مهربانه مجاز است در موارد خاص طبق درخواست تقاضای ایجاد کننده پروژه، تغییراتی را در پروژه‌های منتشر شده ایجاد نموده و آنها را بروز نماید.
  • مهربانه صحت پروژه‌های منتشر شده و مجریان آنها را بررسی می‌کند، ولی در هر صورت مسوولیت محتوای پروژه‌ها، و صحت محتوا و اجرای آنها بر عهده ایجاد کنندگان پروژه‌هاست.
  • مهربانه مجوز اقدام قانونی علیه هر گونه تقلب یا پنهان‌کاری را در هر زمانی که کشف شود برای خود محفوظ می‌داند.
  • مهربانه برای ارتباط با کاربرانش ایمیل‌های را برای آنها ارسال می‌کند. کاربران مهربانه با عضویت در سایت موافقت خود را با دریافت این ایمیل‌ها اعلام می‌دارند.
  • مهربانه مجاز است در صورت تخلف از قوانین سایت، عضویت کاربران اعم از کاربر معمولی یا ایجاد کننده پروژه را ملغی نماید.