اولین جشنواره توان تک با حضور استارتاپ‌ها و توان‌یابان برگزار شد