مسئولیت اجتماعی

7 مقاله
اولین جشنواره توان تک با حضور استارتاپ‌ها و توان‌یابان برگزار شد
استارتاپ دانرو با قاصدک مهربانه مسئولیت اجتماعی خود را ادا می‌کند
مهربانه جایزه کارآفرینی تأثیرگذار دیجیتال را کسب کرد