با همیاری و مشارکت شما کاربران عزیز مهربانه برگزاری اردوی آمادگی کنکور برای دانش‌آموزان نیازمند (تک سرپرست، کودکان کار و دانش‌آموزان بهزیستی) توسط کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف ممکن شد.

مشارکت و یاری شما را در نخستین پروژه وب‌سایت مهربانه ارج می‌نهیم و امیدواریم شاهد حضور گرم شما در دیگر پروژه‌های مهربانه باشیم.

در حال حاضر نظری وجود ندارد.