نماد اعتماد الکترونیکی مشخصه‌ای است که به منظور اعتمادسازی کاربران، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. داشتن این نماد به منزله این است که وب‌سایت مربوطه ملزم به رعایت قوانین وضع شده رسمی بوده و همچنین مشخصات مالک سامانه در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار دارد.

برای اطمینان از صحت نماد اعتماد الکترونیکی در یک سایت، کافی است که بر روی تصویر نماد که در صفحه اول آن سایت درج شده است کلیک کنید، تا به صفحه مشخصات احراز شده آن در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت هدایت شوید.

در حال حاضر نظری وجود ندارد.