کودکان


41 مقاله
مهربانه با کمپین #میریم_مدرسه به کمک کودکان بازمانده از تحصیل می‌شتابد
۲۹ آبان، روز جهانی کودک، به یاد کودکان زلزله‌زده کرمانشاه
۲۲ خرداد، روز جهانی منع کار کودکان