مهربانه برای تأثیرگذاری بیشتر به سوی توانمندسازی گام برمی‌دارد
کمپین #۲۰ستون به ثمر نشست؛ نصب بیست سازه مقاوم برای زلزله زدگان کرمانشاه